O projekcie

WIKOB Biuro Koordynacji Gospodarczej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

 

Celem wspólnego projektu Izby Przemysłowo-Handlowej z Cottbus (IHK Cottbus) i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) jest wzmocnienie powiązań gospodarczych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr i umacnianie konkurencyjności i zdolności kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach sąsiednich.

 

Celem szczegółowym jest:

 • Skuteczne wsparcie  w zakresie przestrzegania krajowych przepisów prawnych – udostępnianie informacji dot. aktualnej sytuacji prawnej na obu rynkach gospodarczych dot. również zamówień publicznych
 • Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w organizowaniu działalności gospodarczej, która nabierze na znaczeniu w związku z nowymi transgranicznymi możliwościami
 • Budowanie nowych kontaktów gospodarczych za pomocą m.in. efektywnych banków danych po stronie polskiej i niemieckiej

Grupy docelowe:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr
 • Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej
 • Organizacje związane z transgranicznym wspieraniem gospodarki

 

Działania w projekcie obejmują:

 • Seminaria dla osób planujących założenie działalności gospodarczej i dot. stworzenia transgranicznej aktywności przedsiębiorców
 • Spotkania kooperacyjne dla przedsiębiorców danych branż m.in. budowlanej, handlowej, spożywczej, tekstylnej, turystycznej, IT, metalowej.
 • Udostępnianie istotnych informacji dot. zmian prawnych i szans na rynku
 • Specyficzne zbieranie danych o rynkach przy pomocy efektywnych banków danych
 • Pomoc w nawiązywaniu konkretnych kontaktów gospodarczych poprzez ankiety wypełniane przez osoby zainteresowane (ankiety dostępne na stronie w zakładce Ankiety)
 • Wyszukiwanie informacji dot. postępowania w sprawie związanych z wydawaniem pozwoleń włącznie z wyjaśnieniem procedury
 • Wskazanie  osoby kontaktowej w sprawach wymagających zezwoleń
 • Informacje na temat transgranicznego zatrudnienia pracowników

Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.12.2014r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej -  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Od chwili powstania w 1991 r. misją Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ochrona praw
i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego
. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej prowadzi szereg inicjatyw mających na celu pomoc swoim członkom w wielu dziedzinach: od szkoleń (różnorodnych, według zapotrzebowania członków), przez spotkania z partnerami zagranicznymi, seminaria, wyjazdy studyjne, spotkania integracyjne, sesje dotyczące informacji na temat programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw itp., po usługi informacyjne i doradcze w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnego biznesu.

OPZL zrzesza firmy z całego województwa lubuskiego niezależnie od ich wielkości, branży w której działają czy rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi). Firmy członkowskie obrazują pełen przekrój gospodarczy naszego regionu - dzięki nim Organizacja stanowi silną reprezentację interesów lubuskich przedsiębiorców wobec władz samorządowych, rządowych oraz innych podmiotów. Obecnie Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zrzesza ponad 320 przedsiębiorstw, zatrudniające blisko 19 tys. pracowników.

Dzięki szerokiej reprezentacji lubuskich przedsiębiorstw i kilkunastoletniej działalności na ich rzecz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest ważnym partnerem instytucji regionalnych
i krajowych. Nasi przedstawiciele mogą reprezentować interesy małych i dużych pracodawców, biorąc udział w pracach Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Zatrudnienia, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Zarządu PKPP Lewiatan czy Lubuskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest aktywnym członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. PKPP skupia w 59 związkach regionalnych i branżowych ponad 3500 firm zatrudniających w sumie ponad 625 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Europejskiego Parlamentu
i innych instytucji UE. Dzięki temu głos lubuskich przedsiębiorców jest słyszany nie tylko w regionie.

Wysoki poziom usług świadczonych przez OPZL zapewnia funkcjonujący i certyfikowany system zarządzania jakością, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Organizacja jest jedynym w regionie stowarzyszeniem przedsiębiorców ze znakiem ISO. Ponadto jako jedyna organizacja biznesowa w województwie OPZL należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiadamy akredytację w zakresie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

IHK Cottbus

Izba Przemysłowo-Handlowa z Cottbus dysponuje szerokim spektrum i możliwości wspierania gospodarki dla swoich ponad 38 000 przedsiębiorstw, zrzeszonych ze względu na ustawowe obowiązkowe członkostwo w Niemczech. Jest także pierwszym partnerem do kontaktu w zakresie zagadnień dot. spraw gospodarczych dla przedsiębiorstw południowej Brandenburgii. Ponadto od roku 2000 IHK, jako Izba usytuowana jest na pograniczu z Polską jest pierwszym partnerem do kontaktu dla wszystkich przedsiębiorstw zainteresowanych Polską oraz polskich przedsiębiorstw zainteresowanych rynkiem niemieckim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013.

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.